THÔNG TIN LIÊN HỆ


Địa chỉ : Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng – ĐHNN 1 Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội


Hỗ trợ kỹ thuật/ đặt hàng : 24/24


Hotline: 0968.804.620

Website: http://trungtamgiongcay.com.vn/

Liên hệ